PERSONDATAPOLITIK

1. GENEREL INFORMATION

1.1 Dette dokument vedrører Arca ApS, CVR-nr. 31254418 med registreret adresse Griffenfeldsgade 7A, st. tv, 2200 København N (“Arca”, “vi” eller “os”) og indeholder vores privatlivspolitik vedrørende indsamling og behandling af Personoplysninger i forhold til vores behandling af kundeoplysninger (denne ”Privatlivspolitik”).

2. DEFINITIONER

2.1 “Gældende persondatalovgivning” henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679), som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rå-dets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.

2.2 “Personoplysninger”betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

2.3 “Behandling” betyder enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

2.4 “Dataansvarlig” henviser til os i dette tilfælde, idet vi afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

2.5 ”Tjenester” henviser til vores tjenester som udgør vores hjemmeside og vores applikation.

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Vi Behandler følgende Personoplysninger, når du bliver medlem hos os:

 • navn;
 • adresse;
 • e-mailadresse;
 • telefonnummer;
 • CPR-nr.; og
 • registrerings- og kontonummer samt udløbsdato.

Ovenstående Behandling af Personoplysninger er nødvendig for at indgå aftale med os og for at opretholde kontraktforhold med os. Du kan i visse tilfælde oprette et dagsmedlemsskab et såkaldt ”drop in”, hvor du betaler via Mobilepay, men derudover behandler vi ikke andre oplysninger om dig.

3.2 Vi Behandler følgende Personoplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller anmoder om et tilbud:

 • navn og
 • e-mailadresse.

3.3 Derudover behandler vi følgende Personoplysninger:

 • Informationer om din træning og dine bookinger;
 • teknisk data, herunder din IP-adresse;
 • lokaliseringsdata;
 • informationer om din brug af vores Tjenester, herunder hvilket socialt medie, du kommer fra, når du trykker på et ikon, der får dig overført til vores konti på sociale medier.
 • billeder af den registrerede;

4. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

4.1 Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med følgende formål:

a) for at administrere din konto, samt at kunne tilgængeliggøre og levere vores digitale Tjenester, herunder tilmelde dig hold;

b) integration med tredjeparters ydelser, for at personalisere og forbedre din oplevelse af Tjenesten;

c) for at levere markedsføring fra os og markedsføre Arca på sociale platforme (Facebook, SnapChat og Instagram);

d) for at informere dig om opdateringer af Tjenesterne eller anvendelsesvilkår;

e) for at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for medlemmerne;

f) for at analysere din brug af Ydelsen;

g) for at sikre den tekniske funktion af Ydelsen og for at hindre brug af Ydelsen i strid med anvendelsesvilkårene; og

h) for at sikre, at du får et optimalt træningsforløb, og ikke går i stå med din træning.

5. PROFILERING

5.1 De følgende Personoplysninger er genstand for profilering:

a) Adresse

5.2 Formålet med profileringen er at give dig information om, hvis der skulle opstå en ny boks i dit nærområde.

5.3 Dine Personoplysninger er ikke genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling og som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

6. RETSGRUNDLAG

6.1 I det følgende kan du for hvert behandlingsformål se, på hvilket grundlag vi behandler dine Personoplysninger:

Personoplysning Formål Behandlingsgrundlag

–        Navn;

–        Adresse;

–        E-mailadresse;

–        Telefonnummer;

–        CPR-nr.;

–        Registrerings- og kontonummer samt udløbsdato;

–        Lokaliseringsdata;

 

At administrere din konto, samt at kunne tilgængeliggøre og levere vores digitale Tjenester, herunder tilmelde dig hold;

 

Punkt ovenfor: 4.1(a).

At kunne integrere med tredjeparters ydelser, for at personalisere og forbedre din oplevelse af Tjenesten;

 

Punkt ovenfor: 4.1(b)

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.

 

–      Navn;

–      E-mailadresse

 

At levere markedsføring fra os.

Punkt ovenfor: 4.1(c).

 

Du har givet dit samtykke til at modtage nyheder fra os i forbindelse med din indmeldelse i Arca.

Du har givet samtykke til, at Behandlingen af Personoplysningerne kan ske.

 

 

 

 

–      Billeder af den registrerede

At markedsføre Arca på sociale platforme (Facebook, SnapChat og Instagram)

Punkt ovenfor: 4.1(c).

Hvis du har tagget os i et billede på ovenstående sociale medier eller vi på anden måde bliver opmærksom på et billede taget af dig, som vi gerne vil bruge for at markedsføre os, så indhenter vi dit samtykke til dette.

Du har givet dit samtykke til,

at Behandlingen af Personoplysningerne kan ske.

–        Navn

–        E-mailadresse

–        Telefonnummer

–        Informationer om din træning og dine bookinger;

–        teknisk data, herunder din IP-adresse;

–        lokaliseringsdata;

–        informationer om din brug af vores Tjenester, herunder hvilket socialt medie, du kommer fra, når du trykker på et ikon, der får dig overført til vores konti på sociale medier.

At informere dig om opdateringer af Tjenesterne eller anvendelsesvilkår.

Punkt ovenfor: 4.1(d);

At forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for medlemmerne.

Punkt ovenfor: 4.1(e);

 

at analysere din brug af Ydelsen.

Punkt ovenfor: 4.1(f);

 

At sikre den tekniske funktion af Ydelsen og for at hindre brug af Ydelsen i strid med anvendelsesvilkårene.

Punkt ovenfor: 4.1(g); og

 

At sikre, at du får et optimalt træningsforløb, og ikke går i stå med din træning.

Punkt ovenfor: 4.1(h).

Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesser.

Vores legitime interesse i Behandlingen er at kunne drive vores forretning, herunder så du får mest muligt ud af din træning hos os.

 

Vores legitime interesse er ligeledes at det er nødvendigt at logge data, når du besøger Hjemmesiden, for at kunne opretholde en tilstrækkelig IT-sikkerhed samt for at vedligeholde og forbedre Tjenesterne.

6.2 Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod Behandling af dine Personoplysninger til brug for direkte marketing. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må Behandle dine Personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing.

6.3 Hvis du gør indsigelse mod Behandlingen af dine Personoplysninger, som behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi straks ophøre med at behandle dine oplysninger til disse formål.

7. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

7.1 Vi kan dele dine Personoplysninger til relevante modtagere såsom:

a) Vores eksterne medlemssystem, som bl.a. tager sig af betaling, systemvedligeholdelse samt hosting af vores Tjenester på vegne af os; og

b) Sociale medier for at undgå, at der sker dobbelt markedsføring af vores ydelser til dig.

7.2 Nedenstående modtagere er etableret uden for EU/EØS, og vi anvender derfor de nedenstående i tabellen specificerede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med dataoverførslerne. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information angående dataoverførslerne.

Kategori af modtagere Tredjeland uden tilstrækkeligt beskyttelsesniveau Anvendt sikkerhedsforanstaltning
E-mail-markedsføringsplatform USA Privacy Shield

7.3 Når du besøger vores website, kan du blive henvist til andre hjemmesider, hvor Behandlingen dine Personoplysninger ikke er under vores kontrol. De andre hjemmesiders privatlivspolitik regulerer Behandlingen af dine personoplysninger på det pågældende website.

8. BESVARELSE AF JURIDISKE HENVENDELSER OG FOREBYGGELSE AF SKADE

8.1 Vi kan tilgå, bevare og dele dine Personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning.

9. COOKIES, PIXELS OG ANDRE SYSTEMTEKNOLOGIER

9.1 Vi indsamler og gemmer information ved at anvende teknologi såsom cookies, pixels og lokal lagring (på din browser eller enhed). Se venligst vores cookiepolitik for yderligere information om, hvordan vi anvender denne type af teknologi.

10. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

10.1 Dine Personoplysninger bliver opbevaret sikkert og fortroligt. Vi opbevarer dine Personoplysninger så længe som det er nødvendigt for at levere vores Tjenester. Når du melder dig ud af Arca sletter vi automatisk dit navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer og e-mailadresse efter 2 år, medmindre du beder om at blive slettet tidligere og vi ikke har en saglig grund til at modsætte os din sletning.

10.2 Hvis du ikke er kunde hos os, men blot har tilmeldt dig modtagelse af markedsføring, så opbevarer vi oplysninger om din e-mailadresse i 2 år efter vi sidste gang har sendt dig markedsføring.

10.3 Vi gemmer træningshistorik, medlemskab historik og bookinghistorik i anonymiseret form.

11. BØRN

11.1 Ydelsen er ikke rettet mod personer under 18 år (”Barnet”). Det er dog muligt for personer under 15 år at deltage på Arcas børnehold. Medlemskab for en person under 18 år kan opnås, hvis en værge tegner medlemskabet for personen på værgens regning. Vi indsamler ikke Personoplysninger om personer under 18 år med viden herom. Kontakt venligst kontor@arca.dk, hvis du bliver bevidst om, at et barn, som du er forælder til eller værge for, har givet Arca adgang til Personoplysninger uden dit samtykke. Du kan derefter udøve din ret til at få indsigt i, berigtige, slette, begrænse Behandlingen af Personoplysningerne eller gøre indsigelse mod Behandlingen.

12. DINE RETTIGHEDER

12.1 Du er berettiget til at anmode om indsigt i og yderligere information om Behandlingen af dine Personoplysninger, eller anmode om at vi retter, berigtiger, fuldender, sletter eller begrænser Behandlingen af dine Personoplysninger. Du er berettiget til to (2) gange om året at bede om en gratis kopi af dine Personoplysninger, som vi behandler. Vi er berettiget til at kræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger, såfremt du ønsker yderligere kopier.

12.2 Du er berettiget til at få begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, hvis;

i) du har anfægtet nøjagtigheden af Personoplysningerne,

ii) behandlingen er ulovlig, og du har anmodet om en begrænsning heraf,

iii) vi ikke længere har brug for dine Personoplysninger til det oprindelige formål, men vi kræver det for at etablere, udøve eller forsvare rettigheder, eller

iv) en vurdering af hvilket hensyn der vejer tungest i forbindelse med en anmodning om sletning er i gang.

12.3 Hvor vores Behandling er automatisk og baseret på samtykke eller opfyldelse af en aftale, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at du har ret til at overføre Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

13. KONTAKTINFORMATION

13.1 Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du sende en mail til kontor@arca.dk. I din mail bedes du angive dit fulde navn. Vi kan bede om yderligere oplysninger, hvis vi har besvær med at identificere dig.

13.2 Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af dine Personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

14. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

14.1 Hvis vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, vil seneste version fremgå på vores hjemmeside. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.

15. COOKIEPOLITIK

15.1 Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold, services og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. 

Cookies Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. 

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookieh… Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig. 

Hvor lang tid opbevarer vi cookies? De cookies, der er sendt til dig fra dette website, vil blive opbevaret i højst 24 måneder fra sidste gang du var inde på websitet. Hver gang du genbesøger vores website, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i højst 24 måneder fra dit seneste besøg på vores website. 

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Facebook.com, Google.com, Snapchat.com.