Nye restriktioner – covid-19

Vi prioriterer tryghed og sikkerhed i forhold til covid-19! Vi lytter naturligvis til de anbefalinger og krav, myndighederne fremsætter i forbindelse med udviklingen i smittetal og de forandringer, vi må tage som følge heraf.

 På pressemøde fredag aften kl. 18.30 har Mette Frederiksen oplyst om en række tiltag, der gælder fra mandag d. 26. oktober. Heriblandt forsamlingsforbud, øget krav om mundbind samt restriktioner i forhold til sociale arrangementer.

Vi ønsker fortsat, at vi kan træne sammen. Vores nuværende set up, med afspritning, deltagerbegrænsning og nedjusteret brug af udstyr fortsætter vi med. Påkræves flere tiltag, tager vi dem.

Vi afventer endnu afklaring fra myndighederne om hvorvidt fitnessbranchen skal agere i forhold til de nye retningslinjer. Vi opdaterer jer, så snart vi er klogere på dette selv. Det sker i løbet af weekenden. Vi gør alt hvad vi kan, for både hurtigt, effektivt, sikkert og på bedste måde for jer og vores trænere at få skabt et træningsmiljø, der kan fungere. 

 Indtil da beder vi om, at du nøje følger vores anvisninger, når du er i vores boxe:

 Træning på hold 

 • Vent uden for salen – og helst udendørs – indtil holdet inden dig er færdigt og medlemmerne har forladt salen.
 • Træneren fremmøder dig holdet i salen inden timen, så vi undgår brug af fremmødeterminalerne.
 • Hold afstand til de andre på holdet. Holdstørrelser er reduceret i forhold til retningslinjerne, så der minimum er 4 kvadratmeter pr. person i hver sal. Salene er opdelt så hver deltager har sin egen kvadrant. Forsøg altid at holde afstand imellem dig og andre, og bliv på din ”station” i størst omfang under træning.
 • Træningen er modificeret så der ikke deles udstyr under træningen. Derudover må der ikke anvendes måtter og kalk, Medbring derfor egen måtte, eller håndklæde som underlag, hvis du har brug for det.
 • Sprit dit udstyr af efter brug.
 • Træningstimen varer 50 minutter. Vi bruger den ekstra tid til sidst til at få sprittet udstyr (og os selv) af.

 

Træning i Open Gym

 • Der er antalbegrænsning i alle Open Gyms.
 • For at undgå smitte og for mange fælles kontaktflader, skal du ikke trykke “fremmød” på terminalen. Du skal blot køre dit medlemskort igennem kortlæseren på terminalen inden træning – så registreres dit fremmøde.
 • Du får ikke bøde for manglende fremmøde til OG.
 • Vi fører løbende stikprøvekontrol i alle OG´s. Overholdes deltagerbegrænsningen ikke, lukker vi for muligheden for OG.
 • Sprit dit udstyr af efter brug.
 • Måtter, kalk eller sjippetov med skumhåndtag kan ikke anvendes. Medbring evt. måtte eller håndklæde som underlag. Har du behov for kalk, må du også gerne medbringe dit eget. 

 

Andre forholdsregler

 • Mød ikke op hvis du er syg, eller har mistanke om, at du er ved at blive syg.
 • Vær omklædt når du møder op. Der vil være begrænset adgang til omklædningsrum, så forsøg ikke at være afhængig af at skulle benytte disse.
 • Sprit dine hænder af ved ankomst og igen når du forlader boxen.
 • Forlad boxen umiddelbart efter din træning, så der er plads til andre.

  Vi glæder os til at træne med dig!